xem phiếu lương trên web

Tóm tắt bài viết

Ở mục này hệ thống cho phép nhân viên được lên web để xem phiếu lương

Bước 1: Đăng nhập vào web app.tanca.io

Bước 2: Vào mục Phiếu lương

Bước 3: Chọn tháng muốn xem phiếu lương

Bước 4: Chọn phiếu lương muốn xem

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat