Hướng dẫn cách chấm công Camera AI

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Khi bạn chấm công trên camera AI, dữ liệu sẽ được đồng bộ về hệ thống Tanca. Bạn có thể kiểm tra dữ liệu chấm công trên điện thoại và hệ thống quản trị. Một số lưu ý khi chấm công trên Camera AI:

  • Khoảng cách chấm công từ 1-4m
  • Khuyến dùng di chuyển chậm và tốt nhất có thể đứng lại trước camera 1s để đảm bảo nhận diện.
  • Nếu đi đông nhân viên thì nên đi chậm.
  • Camera có thể nhận diện mang khẩu trang nhưng khuyến dùng nên tháo camera.
  • Không đội mũ che mặt hoặc tầm mắt
  • Không đi xéo camera mà khuyến dùng từ góc 45 đến 90 độ.
  • Nên kiểm tra điện thoại (có thể) khi camera đã chớp đèn để đảm bảo dữ liệu thành công.

Các bước:

Bước 1: Tải ứng dụng Tanca từ kho tải 

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản đã có

Bước 3: Kiểm tra thông báo khi chấm công trên Camera AI.

Bước 4: Xem lại lịch sử chấm công tại phần Chấm công và tính công.

Hỏi đáp:

  • Vì sao tôi không nhận được thông báo từ điện thoại?

Thông thường bạn sẽ nhận thông báo ngay lập tức khi chấm qua Camera AI. Tuy nhiên trong một số trường hợp việc thông báo có thể bị chậm, nguyên nhân là do:

Một là, đường truyền internet từ Việt Nam đi quốc tế bị gián đoạn

Hai là, nhà cung cấp thông báo của Tanca gặp vấn đề về quá tải dữ liệu thông báo

Ba là, các kết nối giữa Tanca và Hanet bị gián đoạn.

Dù trường hợp nào bạn cũng có thể kiểm tra lại lịch sử chấm công trên điện thoại, xem thử dữ liệu đã được ghi nhận chưa?

  • Vì sao Camera AI báo thành công rồi nhưng tôi vẫn không được ghi nhận?

Do khung giờ cho phép ghi nhận vào và ra được thiết lập chưa đúng. Bạn cần kiểm tra lại khung giờ này.

  • Vì sao Camera AI không nhận ra bạn dù bạn đã đứng trước Camera.

Thông thường camera sẽ ghi nhận bạn rồi thì khi bạn đứng trước camera sẽ không ghi nhận tiếp nữa. Bạn nên quay mặt ra chỗ khác và quay mặt lại để kiểm tra ghi nhận.


 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat