Quản lý hồ sơ ứng tuyển

 

Giới thiệu: Tại đây bạn quản lý các CV (hồ sơ ứng tuyển) của các ứng viên

2.1 Hồ sơ liên kết

Giới thiệu: Ở mục này hướng dẫn bạn sao chép đường link vị trí tuyển dụng để đính kèm theo bài viết tuyển dụng ở các trang mạng xã hội như Facebook, zalo,… từ đó ứng viên bạn có thể nhấn vào đường link và điền thông tin cơ bản theo form mẫu của vị trí tuyển dụng và đính kèm CV hệ thống tự động tạo mới 1 ứng viên

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Tuyển dụng.

Bước 2: Chọn mục Vị trí tuyển dụng

Bước 3: Ở cuối mỗi vị trí tuyển dụng: chọn ba chấm và chia sẻ

Bước 4: Dán vào các bài viết tuyển dụng

 

2.2 Thêm tay

Giới thiệu: Tại mục này bạn có thể tự them mới từng ứng viên lên hệ thống Tanca

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Tuyển dụng.

Bước 2: Chọn mục Ứng viên 

Bước 3: Tạo mới và điền thông tin ứng viên

Bước 4: Chọn Hoàn thành

 

2.3 Nhập File Exel

Giới thiệu: Tại mục này bạn có thể tự them mới danh sách ứng viên bằng file excel lên hệ thống Tanca

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Tuyển dụng. 

Bước 2: Chọn mục Ứng viên 

Bước 3: Ở nút Tạo mới chọn nút tam giác -> chọn nhập file

Bước 4: Tải file mẫu ở bước 1 (trên màn hình) về cập nhật thông tin vào file sau đó tải file đó lên ở bước 2 (trên màn hình) và chọn nhập vào

 

2.4 Nhúng Form