Bảng chấm công

Bảng chấm công sẽ ghi nhận mọi hoạt động chấm công của mỗi nhân viên trong ca làm của họ. Bạn có thể bấm vào mỗi Ca làm trên Bảng chấm công để coi chi tiết. Hệ thống cũng sẽ ghi nhận chấm công cho việc check in/out thỏa điều kiện cho phép của Ca làm (Bạn có thể xem lại mục ca làm để hiểu về điều kiện của mỗi ca như giờ cho phép Check in/out). Một số lưu ý:

 

 • Hệ thống sẽ lấy lịch sử chấm công trước và sau 8 tiếng khi bấm vào coi mỗi Ca làm. Ví dụ ca làm từ 8h-12h hệ thống sẽ quét lịch sử từ 1h đến 20h.
 • Hệ thống sẽ lưu vết người dùng chấm công bằng loại thiết bị nào.
 • Nếu nhân viên có Lịch nghỉ phép, Công tác hệ thống sẽ xuất hiện Ngày nghỉ phép của nhân viên.
 • Hệ thống sẽ ghi giờ chấm công lên khi thỏa điều kiện chấm công.

       

 • Hệ thống cũng hiển thị thông tin Ai đó thao tác vào lịch sử chấm công của người dùng.
 • Các biểu tượng của chấm công:
   (1) Biểu tượng máy chấm công

Làm mới ca làm và Tải lại dữ liệu chấm công

Làm mới ca làm: Bạn nên bấm Làm mới ca làm trong các trường hợp sau:

 • Khi bạn thêm một nhân viên vào hệ thống nhưng không thấy Lịch công họ xuất hiện trên Bảng chấm công.
 • Khi bạn tạo một Ca làm và Phân ca làm nhưng không thấy Ca làm của họ xuất hiện trên Bảng chấm công.
 • Khi nhân viên của bạn báo họ không có lịch công dù bạn đã Phân ca làm cho họ.

Lưu ý rằng: Việc Làm mới ca làm sẽ tạo mới lại Ca làm của toàn hệ thống và xóa đi dữ liệu chấm công. Việc này có thể mất vài phút hoặc vài chục phút nếu bạn có thể thống Ca làm phức tạp.

Tải lại dữ liệu chấm công sau khi làm mới Ca làm là Cách để đưa dữ liệu chấm công cập nhật trong ca làm của mình.

Lưu ý khác:

Chỉnh sửa dữ liệu chấm công: Mọi chỉnh sửa dữ liệu chấm công như chỉnh sửa giờ công, Bỏ chấm công, Check hộ chấm công sẽ đều được hệ thống ghi lại trong Lịch sử của mỗi giờ công và tên người thực hiện các thao tác chỉnh sửa.

Máy tính chấm công: Máy tính chấm công chỉ khi bạn Đánh đấu vào mục này. Máy tính sẽ chấm công trong trường hợp phát hiện có 2 ca làm liên tiếp nhau nhưng người dùng chỉ Check in Ca làm 1 và Checkout ca làm 2. Máy tính sẽ tự động Check cho Check out ca làm 1 và Check in Ca làm 2. Ví dụ Ca làm 1 từ 8h-17h, Ca làm 2 từ 17h-24h, người dùng chỉ Check in trên máy chấm công Vào Ca 1 lúc 8h15 và ra ca 2 lúc 23h, máy tính sẽ tự động check lúc 17h cho cả 2 ca.

Các ca làm có giờ Vào hoặc giờ ra Trùng nhau: Khi nhân viên sử dụng máy chấm công để check in/out cho 2 ca trùng giờ nhau. Ví dụ Ca 1 từ 8h00-14h00, Ca 2 từ 8h30-15h30 và giờ cho phép vào của 2 Ca làm này trùng giờ nhau, hệ thống sẽ tự động Đánh dấu vào 2 ca của nhân viên này. Khi bạn kiểm tra bảng chấm công bạn sẽ thấy Các ô được tô vàng nhạt là Các Ô có Ca làm bị trùng giờ nhau. Bạn có thể Bỏ đánh dấu các Ca làm không phải của nhân viên.

Nếu nhân viên sử dụng điện thoại chấm công, việc này sẽ bị loại trừ vì nhân viên cần chọn chính xác Ca làm mà họ muốn Check in/out.

Lịch sử Vào Ra

Lịch sử Vào/Ra cho phép bạn nắm được thông tin về các hoạt động chấm công trên hệ thống bao gồm từ điện thoại và máy chấm công. Một số lưu ý:

 • Hệ thống sẽ ghi dấu cả các Ca Cá nhân (chấm công ngoài Lịch công) trong Lịch sử Vào/Ra.
 • Hệ thống sẽ chưa ghi nhận dữ liệu của Máy chấm công thuộc Vào ca hay Ra ca, chỉ sau 01 ngày hệ thống mới báo dữ liệu ghi nhận đó thuộc Vào hay Ra.
 • Chấm công bằng điện thoại, hệ thống sẽ báo chính xác là Vào ca hay Ra ca.
 • Lịch sử chỉnh sửa chấm công cho Quản trị biết được chính xác thông tin chi tiết của tất cả các chỉnh sửa.