Bảng chấm công

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Bảng chấm công là nơi ghi nhận cá dữ liệu về ca làm, dữ liệu chấm công từ tât cả các nguồn và ghi nhận, tính toán ra số giờ làm, số lần quên chấm công hay đi muộn về sớm… của nhân viên.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Chấm công

Bước 2: Mô tả chi tiết các tính năng bên dưới:

  • Bộ lọc và tìm kiếm: Giúp tìm kiếm dữ liệu của nhân viên, phòng ban hay ca làm.
  • Bộ lọc xổ: Cho phép lọc theo cách thức hiển thị của bảng chấm công như Hiện thị theo nhân viên, phòng ban, ca trùng…
  • Ai đang làm việc: Nắm tình hình Ai đã vào ca, Ai đi muộn, Ai về sớm, Ai đúng giờ… và vị trí của các nhân viên trên bản đồ.
  • Tải dữ liệu: Cho phép tải các dữ liệu chấm công lại ở các thiết bị
  • Lịch sử chấm công: Cho phép kiểm tra chi tiết lịch sử chấm của mỗi nhân viên, lịch sử chỉnh sửa và các dữ liệu không hợp lệ.
  • Lịch sử chấm công của cá nhân: Rê vào 1 ca làm và hiển thị biểu tượng con mắt để xem chi tiết của từng ca nhân.
  • Chỉnh sửa dữ liệu chấm công: Bấm vào biểu tượng check hoặc Chỉnh sửa để sửa dữ liệu chấm công. Lưu ý rằng chỉ khi nào bạn được cấp quyền Chấm công hộ bạn mới có thể chỉnh lại dữ liệu chấm công.
  • Xem vị trí trên bản đồ: Xem chi tiết về vị trí chấm công và lộ trình di chuyển.
  • Chôt bảng công: Chôt tay hoặc chốt tự động. Bạn có thể chọn chốt theo ngày mong muốn.

Báo cáo chấm công: Bạn có thể xuất 16 kiểu mẫu khác nhau để tính công, giờ công, đi muộn về sớm….

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat