Thiết lập Máy chấm công

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Khi tích hợp với máy chấm công, các dữ liệu từ máy chấm công sẽ được đưa lên trực tuyến, giúp bạn quản lý các dữ liệu theo thời gian thực.

Tanca có thể tích hợp với nhiều loại máy chấm công, tuy nhiên không phải tất cả loại máy chấm công dều tích hợp thành công trên tanca. Do vậy bạn cần kiểm tra theo danh sách các loại máy chấm công dưới đây.

 • Máy Ronald Jack
 • Máy Zktecco
 • Máy Hikvision

Có 2 cách để tích hợp máy chấm công:

 • Tích hợp trực tiếp: Nghĩa là máy sẽ được tích hợp hoàn toàn trên Cloud và quản lý mọi thông tin trên Cloud bao gồm thông tin của nhân viên, phòng ban, vân tay và khuôn mặt.
 • Tích hợp gián tiếp: Nghĩa là sẽ có một phần mềm được cài đặt trên máy tính có kết nối với máy chấm công. Phần mềm này sẽ quét dữ liệu chấm công đưa lên trực tuyến. Bạn vẫn phải cài đặt thêm  phần mềm của nhà sản xuất để đồng bộ thông tin của nhân viên, phòng ban, vân tay và khuôn mặt.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải và mục mục Tích hợp

Bước 2: Chọn Tích hợp máy chấm công. 

Bước 3: Chọn Kết nối và hiển thị Kết nối thành công 

Bước 4: Tại mục Cấu hình chọn Tạo mới và nhập thông tin cần điền

 • Tên:  Là tên máy chấm công
 • Ngày bắt đầu hoạt động: Ngày để kích hoạt máy.
 • Chi nhánh: Chọn Chi nhánh áp dụng
 • Loại kết nối: Phần mềm cho các kết nối gián tiếp và RonaldJack, Hikvision cho các kết nối trực tiếp.
 • IP, Port, Mật khẩu thiết bị: Theo thông tin của nhà cung cấp

Bước 5: Vào Tab Kết nối máy chấm công để bắt đầu kết nối. Bấm chọn Download để tải phần mềm kết nối về hệ thống. (Hình ảnh)

Bước 7: Cài phần mềm lên máy tính. (Hình ảnh)

Bước 8: Sau khi cài phần mềm thành công, hãy mở phần mềm và vào mục Cài đặt

Bước 9: Copy mật mã kết nối từ Web Tanca lên phần mềm trên máy tính. 

Bước 10: Kiểm tra lại trên hệ thống quản trị Tanca tại phần Danh sách máy chấm công.

Bước 11: Trạng thái kết nối chuyển trạng thái Đang tải Log. Nếu thất bại, hãy kiểm tra lại IP, Port và mật mã. 

Bước 12: Khi trạng thái kết nối hoàn thành hãy kiểm tra dữ liệu kết nối trên Bảng công

Ghi chú: Một vài ghi chú về máy chấm công:

 • Coi lại lịch sử kết nối để kiểm tra các lần kết nối với máy chấm công.
 • Kiểm tra mã chấm công của nhân viên tại mục: Chấm công -> Cấu hình  -> Máy chấm công -> Danh sách máy chấm công và bấm vào nút Danh sách nhân viên


 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat