Thiết lập chấm công theo dự án

 

Giới thiệu: Chấm công theo dự án thường được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng, cho phép theo dõi giờ công hoặc ngày công tại từng dự án. Nhân viên có thể di chuyển trong ngài tại nhiều dự án để chấm công theo các dự án này.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải và chọn mục Chấm công

Bước 2: Chọn tab Dự án. 

Bước 3: Điền các thông tin yêu cầu 

Tên: Có thể đặt tên của dự án

  • Mã dự án: Tự nhiên sinh ra.
  • Chi nhành, phòng ban: Nơi áp dụng chấm công.
  • Địa chỉ: Là địa chỉ hoặc tọa độ của dự án
  • Bán kính: Bán kính chấm cho phép của dự án.
  • Màu gợi nhớ: Màu hiển thị lên bảng chấm công
  • Tình trạng: Hoạt động hoặc không hoạt động.

Để xếp lịch và chấm công theo dự án hãy kiểm tra tại Bảng chấm công phần Lọc theo dự án. (Hình ảnh)