Sao chép ca làm

 

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Chấm công

Bước 2: Bấm vào nút Xổ và chọn Sao chép ca  

Bước 3: Chọn chi nhánh, phòng ban hoặc nhân viên muốn sao chép.

Bước 4: Chọn Tuần muốn sao chép 

Bước 5: Hoàn thành việc Sao chép ca