Thiết lập nghỉ lễ

Tóm tắt bài viết

Giới thiệu: Ở mục này hệ thống cho phép bạn thiết lập các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết,… nếu cho phép các nhân viên hưởng lương những ngày nghỉ này

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải.

Bước 2: Chọn mục Cài đặt.

Bước 3: Chọn mục Nghỉ lễ, nhấn Tạo mới 

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết lập và Tạo mới 

Lưu ý:

●  Ngày bắt đầu, ngày kết thúc: nếu nghỉ lễ 1 ngày thì ngày bắt đầu và ngày kết thúc cùng 1 ngày

●  Phòng ban: Nếu chỉ áp dụng 1 số phòng ban thì bạn chọn đúng phòng ban đó, ngược lại không chọn thì mặc định áp dụng tất cả

●  Ca làm việc: Nếu chỉ áp dụng 1 số ca làm thì bạn chọn đúng ca làm đó, ngược lại không chọn thì mặc định áp dụng tất cả. và hệ thống sẽ tính công nghỉ lễ trên ca làm được xếp trên bảng chấm công

●  Hệ số lương đi làm ngày nghỉ:

-    Tính theo ngày công: để hệ số lương là 1 thì nếu đi làm (chấm công đầy đủ) sẽ được nhân 2 (1 mặc định nghỉ lễ, và 1 đi làm ngày nghỉ lễ), tương tự hệ số 2,3,..

-    Tính theo giờ công: để hệ số lương là 1 thì nếu đi làm (chấm công đầy đủ) sẽ được nhân 1 giờ công, hệ số 2 là nhân 2 giờ công


 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat