Kết nối Tanca với Bitrix24

Tóm tắt bài viết

Giới thiệu: Khách hàng sử dụng Bitrix24 có thể sử dụng Tanca trên Marketplace của Bitrix. Bằng cách đồng bộ này, người dùng có thể quản lý Tanca ngay tại hệ thống quản trị của Bitrix24.

Bước 1: Vào Bitrix24.Market và Tìm ứng dụng Tanca 

Bước 2:  Chọn Install

Bước 3: Chọn tất cả option và chọn Install 

Bước 4:  Chọn Open the app 

Bước 5: Login to Tanca nếu bạn đã có tài khoản hoặc chọn Register with Bitrix24 

Bước 6: Sau khi kích hoạt Tanca, hệ thống sẽ đồng bộ thông tin đăng nhập và người dùng chỉ cần đăng nhập trên Bitrix24 khi muốn sử dụng Tanca.

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat