Đổi ca làm

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Nhân viên có thể đổi ca làm cho người khác. Quản lý chỉ cần đồng ý các ca làm để được đổi cho nhau giúp việc đổi ca làm việc trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải.

Bước 2: Vào Yêu cầu và bấm chọn Loại Yêu cầu

Bước 3: Chọn Đổi ca làm.

Bước 4: Xây dựng Quy trình phê duyệt cho loại yêu cầu Đăng ký ca làm. 

Bước 5: Vào mục Yêu cầu trên điện thoại.

Bước 7: Chọn mục Đổi ca làm. 

Bước 8: Điền các thông tin  và gửi.

Bước 9: Quản lý phê duyệt Yêu cầu Đổi ca làm. 

 

Bước 10: Nhân viên kiểm tra lịch làm việc tại mục Lịch làm việc.

 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat