Quản lý phân quyền

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu:

Tính năng phân quyền cho phép bạn quản lý các nhóm phân quyền trên hệ thống, quản lý quyền chi tiết truy cập của mỗi cá nhân và quản lý quyền trong chi tiết các tính năng được sử dụng trên hệ thống, dự án, công việc…(Trên web admin)

Bước 1: Mục Nhân sự và nhấn vào biểu tượng “…”  bấm sửa cho nhân viên bạn muốn điều chỉnh 

Bước 2: Chọn mục Phân quyền và Sửa. Nếu bạn cho phép nhân viên này được sử dụng những tính năng nào, bạn chỉ cần nhấn tick xanh vào ô của tính năng đó 

Khi nhân viên bạn dùng tính năng nào mà bạn không phân quyền cho sử dụng, thì hệ thống sẽ cảnh báo với nội dung Tài khoản không có quyền sử dụng tính năng 


 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat