Tạo mới và quản lý Chiến dịch Tuyển dụng

 

Tạo mới Chiến dịch Tuyển dụng: Bước 1: Mở tính năng Tuyển dụng → chọn Chiến dịch Tuyển dụngTạo mới


Bước 2: Cập nhật các thông tin của chiến dịch, sau đó bấm Tạo mới 


Khi tạo mới 1 chiến dịch, sẽ có nội dung hướng dẫn bạn cách đăng tin, sử dụng và quản lý chiến dịch tuyển dụng của bạn
Lưu ý: 1 Vị trí tuyển dụng sẽ có nhiều Chiến dịch tuyển dụng. Nhưng 1 hoặc nhiều Chiến dịch tuyển dụng, sẽ chỉ phục vụ cho 1 Vị trí tuyển dụng


2. Quản lý Chiến dịch Tuyển dụng:

2.1: Các Chiến dịch tuyển dụng có nút Bật/Tắt để phân biệt chiến dịch nào đang sử dụng/đã đừng


2.2. Mỗi Chiến dịch tuyển dụng, sẽ có báo cáo các thông tin như: số lương CV đã nộp vào, số lượt click vào tin tuyển dụng,….

2.3. CV ứng viên nộp cho vị trí tuyển dụng đó, sẽ tự động đổ về mục Ứng viên theo email trong cài đặt khi bạn khở tạo Chiến dịch tuyển dụng