Tạo chu kỳ đánh giá KPI

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu:

Sau khi đã có bảng mẫu KPI bạn có thể tiến hành triển khai tạo chu kì đáng giá và ghi nhận kết quả dựa trên sườn của bộ đánh giá đã tạo trước đó mà không phải tạo lại từ đầu mỗi lần.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục KPI

Bước 2: Tại mục KPI bấm nút Tạo mới.

●  Điền Tên bảng kết quả (Ví du bảng KPI phòng nhân sự tháng 04/2023...)

●  Chọn KPI mẫu (hệ thống sẽ hiện thị bảng KPI mẫu mà đã được setup trước đó), chọn bảng KPI mà mình đang muốn áp dụng theo.

●  Tạo bảng kết quả KPI cho tháng: Chọn tháng và năm cụ thể cho bảng KPI muốn tạo.

●  Kiểu nhập liệu KPI: chọn theo 2 lựa chọn nhập một lần hoặc nhập từng ngày.

●  Loại thời gian tính KPI: chọn theo tháng hoặc cụ thể khoảng thời gian tùy nhu cầu của mỗi công ty.


 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat