Giao việc trong ca làm

Tóm tắt bài viết

Giới thiệu: Doanh nghiệp của bạn có những loại công việc tương ứng với từng ca làm việc khác nhau thì Tanca có giải pháp là được sắp xếp công việc tương ứng với từng khoảng thời gian trong ca làm. 
Các bước:


Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Chấm công phía trên bên phải


 


 

Bước 2: Vào mục Avatar phía trên bên phải và chọn Cài đặt


 


 

Bước 3: Chọn mục xếp caCông việcTạo mới
 

 

Bước 4: Nhập tên công việc và chọn chi nhánh, phòng ban/nhân viên áp dụng cho công việc này, nhập thêm mô tả chi tiết công việc (nếu có), sau đó bấm Tạo mới.

 

 

Sau khi bạn đã hoàn tất thêm danh sách công việc thì sẽ quay lại bảng chấm công để tiếp tục giao việc cho nhân viên. Có 2 cách để giao việc cho nhân viên:

Cách 1: Giao việc trực tiếp trên bảng chấm công


Bước 1: Chọn chế độ xem nhân viên theo ngày → xem theo công việc

Bước 2: Bạn giao việc cho nhân viên nào thì sẽ bấm vào ca làm việc của nhân viên đó → chọn dấu “…” → chọn công việc
 

 

Bước 3: Bạn chọn những công việc mà bạn muốn giao cho nhân viên thực hiện trong ca làm này và chọn thời gian tương ứng mà nhân viên sẽ hoàn thành trong bao lâu → Cập nhật.
 

 

Cách 2: Giao việc bằng file excel

Bước 1: Tại bảng chấm công → chọn vào kí hiệu dấu tam giác → Nhập dữ liệuNhập dữ liệu công việc → Chọn khoảng thời gian bạn muốn giao việc → Tải về.
 

 

Bước 2: Mở file excel → vào sheet công việccopy từ khóa của công việc cần xếp → quay lại sheet Ca làm-công việc → dán từ khóa công việc vừa copy vào ô của bạn nhân viên và ngày làm việc tương ứng

 

 

 

Bước 3: Lưu file excel vừa cập nhật dữ liệu → chọn Tải lên → Nhập vào ở bước 2 để hoàn tất quá trình cập nhật.

 

 

Xuất excel giờ công việc thực tế và bộ lọc công việc
 

Các bước xuất excel giờ công việc
 

Bước 1: Tại bảng chấm công chọn xuất excel → Chọn xuất theo ngày công hoặc giờ công mà bạn muốn xem → Theo công việcTheo nhân viên hoặc theo phòng ban.

 

Bước 2: Chọn công việckhoảng thời gian cần xuất → OK.

 

Bước 3: Mở file excel để xem giờ công thực tế nhân viên thực hiện công việc được giao trong ca làm

 

Lọc thông tin công việc được giao cho các phòng ban
 

Bước 1: Chọn chế độ xem nhân viên theo phòng ban → theo ngày → xem theo công việc
 

 

Bước 2: Chọn kí hiệu bộ lọc → Chọn lọc theo Công việcÁp dụng. Hệ thống sẽ hiển thị số lượng nhân viên có công việc trên tổng số nhân viên trong phòng ban.
 

 

Lưu ý:  Dữ liệu giờ công việc thực tế của nhân viên sẽ phụ thuộc vào dữ liệu mà bạn chấm công vào ca/ra ca. Trường hợp nhân viên quên chấm công vào hoặc ra thì ngày đó hệ thống sẽ không ghi nhận giờ công việc thực tế của bạn.

 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat