Gợi ý ca làm

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Trong trường hợp bạn quên xếp ca làm cho nhân viên, hệ thống sẽ tự đề xuất các ca làm của ngày hôm đó. Nhân viên chỉ cần chọn ca và chấm công theo các ca đề xuất.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải. 

Bước 2: Vào mục Chấm công ~ Cấu hình chung. 

Bước 3: Chọn mục Gợi ý ca làm. 

Lưu ý: Nhân viên sẽ không có lịch làm việc, chỉ khi nào nhân viên chấm công hoàn thành thì lịch làm việc của họ mới xuất hiện


 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat