Tạo tổ chức và chuyển đổi

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Với một tài khoảnbạn có thể tạo ra nhiều Không gian làm việc trên Tanca. Nghĩa là bạn có thể quản lý nhiều doanh nghiệp khác nhau, mỗi Không gian làm việc này bạn có thể xây dựng phòng ban, sơ đồ tổ chức khác nhau. Bạn có thể chuyển đổi không gian làm việc dễ dàng. 

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Tanca và vào mục tài khoản bên phải 

Bước 2: Tạo không gian làm việc

Bước 3: Chọn không gian làm việc để chuyển đổi các không gian làm việc qua lại nhau.

 


 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat