Tắt/ bật loại yêu cầu

Giới thiệu: Ở mục này hệ thống cho phép bạn bật/ tắt các loại yêu cầu quản lý muốn cho nhân viên sử dụng

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải.

Bước 2: Chọn mục Cài đặt.

Bước 3: Chọn mục yêu cầu -> chọn bánh răng (cài đặt) 

Bước 4: Bật/tắt các loại yêu cầu