Khoá bảng công

 

Giới thiệu: Tính năng khoá bảng công này khi được sử dụng hệ thông sẽ không cho phép thao tác trên các ca làm đã khoá

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Chấm công.

Bước 2: Nhấn nút khoá bảng công hoặc chọn những cơ chế khoá bảng công khác

 

** Khoá công: Khoá thủ công

  • Tên: Nhập tên khoá bảng công
  • Chi nhánh: Chọn chi nhánh cần khoá (nếu không chọn mặc định tất cả các chi nhánh)
  • Phòng ban/ nhân viên: Chọn phòng ban nhân viên cần khoá (nếu không chọn mặc định tất cả các nhân viên trong chi nhánh đã chọn)
  • Thời gian: Chọn khoảng thời gian cần khoá

***Tự động khoá công: Thiết lập tự động khoá bảng công theo ngày/tuần/tháng

  • Tên: Nhập tên khoá bảng công
  • Chi nhánh: Chọn chi nhánh cần khoá (nếu không chọn mặc định tất cả các chi nhánh)
  • Phòng ban/ nhân viên: Chọn phòng ban nhân viên cần khoá (nếu không chọn mặc định tất cả các nhân viên trong chi nhánh đã chọn)
  • Theo hằng ngày: Sẽ khoá tự động theo giờ hằng ngày
  • Theo tuần: Sẽ khoá tự động 1 ngày trong tuần
  • Theo tháng: Sẽ khoá tự động 1 ngày trong tháng.

Lưu ý: Khóa bảng công theo tuần/tháng sẽ khóa vào lúc 0h của ngày. 

Sau khi khoá bảng công sẽ hiển thị màu cam như hình

*** Lịch sử khoá công: Cho phép xem lại lịch sử khoá bảng công tại đây có thể mở khoá bảng công