Cách tải và cài đặt Tanca

 

Giới thiệu:

Phần này giúp bạn hiểu cách tải và sử dụng Tanca trên điện thoại và máy tính của bạn 

Các bước: 

Bạn có thể tải và sử dụng Tanca theo các cách sau:

●  Web App: Sử dụng trình duyệt Web (Chrome, Safari, Firefox…) để truy cập vào website http://tanca.io

●  Android: Tìm kiếm ứng dụng Tanca trên kho tải Google Play

●  IOS: Tìm kiếm ứng dụng Tanca trên kho tải Apple Store

●  Larksuite: Tìm kiếm ứng dụng Tanca trên chợ Larksuite

●  Bitrix24: Tìm kiếm ứng dụng Tanca trên chợ Bitrix24

Yêu cầu về hệ điều hành trên điện thoại:

●  IOS: Từ IOS 11 trở lên

●  Android: Từ Android 5.1 trở lên