Giải quyết các bài toàn nhân sự phức tạp trong giáo dục

Đưa công nghệ vào sâu hơn trong giáo dục để giải quyết các vấn đề thách thức.

Giáo dục thông minh sẽ hướng đi chính trong tương lai

tanca.io

Quản lý lịch dạy phức tạp

Các mô hình giáo dục thường có lịch dạy học phức tạp và không trùng với lịch chấm công. Ngoài ra các mô hình trung tâm tiếng Anh, mô hình nhà trẻ... có những mô hình săp xếp lịch làm việc khác nhau cho các bộ phận khác nhau.

tanca.io

Điểm danh cho thầy cô và học sinh

Mô hình chấm công truyền thống bằng giấy hay máy chấm công không thể đáp ứng được nhu cầu chấm công linh hoạt của thầy cô và học sinh. Các thách thức trong việc quản lý giờ vào và ra của học sinh tại trường học trở thành thách thức của các mô hình giáo dục.

tanca.io

Tính lương nhiều thách thức

Cách tính tiền lương trong mô hình giáo dục không đơn giản mà bao gồm nhiều hình thức và cách thức chi trả khác nhau. Việc kết hợp tính toán các hình thức này trở thành vấn đề khó khăn đối với bộ phận nhân sự.

tanca.io

Nhân sự đáp ứng với nhu cầu cao

Công nghệ 4.0 là nhu cầu bắt buộc thầy cô phải trang bị để hỗ trợ cho công việc giáo dục. Đây cũng chính là thách thức đối với việc đáp ứng nhu cầu giáo dục trong môi trường mới.

Giải pháp quản lý nhân sự cho các mô hình giáo dục

Quản lý nhân sự thông minh hơn trong thời đại 4.0

Các nhóm tính năng nâng cao cho cơ sở Giáo dục

tanca.io

Camera AI

  Các tính năng mang lợi ích cho trường học
 • Tự động điểm danh
 • Phát hiển kẻ lạ xâm nhập
 • Thông báo qua điện thoại
 • Khoanh vùng khu vực cấm
 • Nhận diện và đếm bảng số xe
tanca.io

Hoạch định nhân lực

  Các tính năng hoạch định nhân lực trong giáo dục
 • Hoạch định tương lai
 • Tính toán phi phí
 • So sánh hiện tại
tanca.io

Quản lý nguồn lực nhân sự

 • Quản lý hệ thống nhân sự
 • Quản lý thăng tiến
 • Quản lý Onboarding/Offboarding
 • Quản lý hợp đồng/BHXH
tanca.io

Đào tạo và phát triển nhân tài

 • Chương trình đào tạo nội bộ
 • Thi tuyển nội bộ
 • Đề xuất hành trình học tập

Thực tiễn thành công từ khách hàng trong ngành Giáo dục

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat