Giải pháp nhân sự phù hợp nhất cho các công ty sản xuất

Chuyển đổi số nhân sự cho sản xuất giúp gia tăng hiệu quả sản xuất và quản lý con người.

Chuyển đổi sang nhà máy thông minh là thách thức của bất kỳ doanh nghiệp nào

tanca.io

Tuyển dụng lượng lớn lực lượng lao động

Các doanh nghiệp sản xuất luôn đối mặt với các thách thức về tuyển dụng lao động. Các thách thức này bao gồm tuyển dụng trong các mùa cao điểm hay phải sa thải vào mùa thấp điểm.

tanca.io

Chấm công số lượng nhân viên đông

Quản lý hoạt động vào ra từ các bãi xe hay tại công xưởng luôn là bài toán của sản xuất. Ngoài ra việc chấm công công nhân tự động với số lượng lớn cũng là khó khăn đối với các nhà xưởng.

tanca.io

Tính lương phức tạp với nhiều hình thức tính khác nhau

Nhiều loại lương khác nhau, ca kíp hoạt động khác nhau hay tính lương theo công đoạn, khối lượng, số lượng... luôn là bài toán nhức đầu đối với bộ phận kế toán hay HR trong sản xuất.

tanca.io

Số hóa các quy trình sản xuất trong doanh nghiệp

Các quy trình chưa được số hóa khiến các công ty sản xuất vẫn phải sử dụng tài liệu bằng giấy rất thủ công. Việc số hóa quy trình, giấy tờ... là đòi hỏi bức thiết của doanh nghiệp thông minh.

Giải pháp quản lý nhân sự cho doanh nghiệp sản xuất

Quản lý hàng ngàn nhân viên đơn giản hơn trên nền tảng của Tanca.

Các nhóm tính năng nâng cao cho Sản xuất

tanca.io

Camera AI

  Các tính năng mang lợi ích cho chuỗi Bán lẻ
 • Tự động chấm công
 • Đếm khách hàng
 • Phát hiện người lạ
 • Phát hiện xếp hàng
 • Đồng bộ thanh toán
tanca.io

Quản lý gắn kết

  Quản lý độ gắn kết
 • Quản lý mức độ hài lòng
 • Quản lý ưu đãi
 • Hỗ trợ sức khỏe
tanca.io

Quản lý nguồn lực nhân sự

 • Quản lý hệ thống nhân sự
 • Quản lý thăng tiến
 • Quản lý Onboarding/Offboarding
 • Quản lý hợp đồng/BHXH
tanca.io

Đào tạo và phát triển nhân tài

 • Các khóa học cho trưởng bộ phận
 • Tài liệu các cấp quản lý

Thực tiễn thành công từ khách hàng trong ngành Sản xuất

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat