Kiểm tra Lịch trùng

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Lịch trùng là những Ngày có 2 khung giờ chồng lấn lên nhau. Việc xếp nhầm lịch hoặc đăng ký nhầm có thể tạo ra các lịch trùng. Tanca không tự động xóa lịch trùng mà vẫn cho phép người dùng có thể có lịch trùng để Quản lý kiểm tra và xóa những ca làm không phù hợp.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Chấm công

Bước 2: Lưu ý bộ lọc đang ở mục Theo Ca trùng lặp 

Bước 3: Kiểm tra Ca trùng lặp để xóa các ca không phù hợp. 

 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat