Quản lý phép

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu:

Quản lý số ngày nghỉ phép thực tế của nhân viên và cấp phép tự động theo loại hình sử dụng của doanh nghiệp

Bạn có thể điều chỉnh số ngày cấp phép của nhân viên như sau:

Bước 1: Chọn sửa và nhập số ngày phép bạn muốn điều chỉnh 

Bước 2: Bấm cập nhật để hoàn thành thao tác vừa điều chỉnh

Lưu ý: bạn chỉ có thể điều chỉnh cột tổng số ngày phép, cột số ngày phép đã nghỉ sẽ phụ thuộc vào đơn mà nhân viên đã gửi yêu cầu lên hệ thống, từ đó sẽ có cột ngày phép còn lại.

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat