Gửi email cho ứng viên

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Tại mục này bạn gửi mail thông báo lịch phỏng vấn tới ứng viên của mình

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Tuyển dụng. 

Bước 2: Chọn chọn vị trí tuyển dụng cần xem 

Bước 3: Chọn 1 ứng viên cần tạo lịch hẹn

 

Bước 4: Ở mục Công việc, nhấn nút Lịch phỏng vấn và tạo lịch phỏng vấn

*Lưu ý: Khi gửi về Email cho ứng viên trước tiên phải tạo mẫu Email sẵn trước đó. Đồng thời buộc phải nhập Email ứng viên khi tạo ứng viên mới

 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat