Quản lý thiết lập

Tóm tắt bài viết

 

1. Thiết lập Website tuyển dụng

2. Thiết lập Liên kết các trang tuyển dụng

3.  Liên kết Zalo OA

4. Tạo Zalo Mini App Tuyển dụng

5. Thiết lập Quy trình Tuyển dụng

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải.

\

Bước 2: Chọn mục Cài đặt.

Bước 3: Chọn mục Tuyển dụngTab quy trình chọn Tạo mới

Bước 4: Đặt tên quy trình tuyển dụng và thêm các giai đoạn tuyển dụng 

Bước 5: Tạo mới

6. Thiết lập Gửi Email và thông tin tuyển dụng

Thiết lập gửi Email: 

Bước 1:Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải.

Bước 2: Chọn mục Cài đặt 

Bước 3: Chọn mục Tuyển dụng và Tab Email mẫu chọn Tạo mới

Bước 4: Đặt tên Email mẫu, them tiêu đề, nội dung 

Bước 5: Tạo mới

Thông tin tuyển dụng:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải.

Bước 2: Chọn mục Cài đặt.

Bước 3: Chọn mục Tuyển dụngMẫu tin tuyển dụng 

Bước 4: Chọn mẫu tin tuyển dụng

7. Thiết lập hệ thống đánh giá

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải.

Bước 2: Chọn mục Cài đặt.

Bước 3: Chọn mục Tuyển dụng Tab Bảng đánh giá chọn Tạo mới.

Bước 4: Đặt tên Bộ đánh giá 

Bước 5: Thêm các câu hỏi và các tiêu chí đánh giá

Bước 6: Tạo mớI

 

8. Thiết lập Email mẫu

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải.

Bước 2: Chọn mục Cài đặt.

Bước 3: Chọn mục Tuyển dụng và Tab Email mẫu chọn Tạo mới.

Bước 4: Đặt tên Email mẫu, thêm tiêu đề, nội dung

Bước 5: Tạo mới

 

9. Thiết lập Câu hỏi Form

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải.

Bước 2: Chọn mục Cài đặt.

Bước 3: Chọn mục Tuyển dụng Tab Bộ câu hỏi chọn Tạo mới.

Bước 5: Đặt tên bộ câu hỏi vàThêm các câu hỏi phỏng vấn

Bước 6: Tạo mới

 

10. Thiết lập Câu hỏi Phỏng vấn

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải. 

Bước 2: Chọn mục Cài đặt

Bước 3: Chọn mục Tuyển dụng Tab Câu hỏi phỏng vấn chọn Tạo mới.

Bước 5: Đặt tên bộ câu hỏi vàThêm các câu hỏi phỏng vấn 

Bước 6: Tạo mới

11. Thiết lập đội nhóm tuyển dụng

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải. 

Bước 2: Chọn mục Cài đặt.

Bước 3: Chọn mục Tuyển dụng Tab Nhóm tuyển dụng chọn Tạo mới.

Bước 5: Đặt tên nhóm tuyển dụng và thêm người quản lý và nhân viên tuyển dụng

*Lưu ý: 

- Người quản lý: là người phỏng vấn vị trí tuyển dụng đó

- Nhân viên: là người nhân sự cập nhật các CV, sắp xếp lịch tuyển dụng,…

Bước 6: Tạo mới


 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat