Tích hợp Lark với Tanca

 

Bước 1: Vào Không gian làm việc → Chọn Tìm thêm ứng dụng

Bước 2: Tìm kiếm app Tanca 

Bước 3: Chọn nút Get, sau đó chọn Authorize and Install để tích hợp Tanca vào Lark 

Bước 4: Tanca đã được tích hợp vào phần mềm Lark 

Bước 5: Chọn Login to Tanca hoặc Register with Larksuite nếu bạn chưa có tài khoản Tanca