Sắp xếp số thứ tự hiển thị

thiết lập thứ tự sắp xếp nhân viên

***Cài đặt mặc định: tại đây hệ thống sẽ sắp xếp thứ tự mặc định cho tất cả các tài khoản cả trên danh sách nhân viên và danh sách hiển thị trên bảng lương

Bước 1: vào avata -> cài đặt

Bước 2: chọn Nhân viên -> sắp xếp

Bước 3: Chọn các trường muốn sắp xếp

Bước 4: nhấn áp dụng

** Lưu ý: 

  • Thứ tự sắp xếp ưu tiên khi chọn trường thông tin từ trên xuống

VD: Chi nhánh -> Phòng ban-> chức danh

  • Trường hợp không cài đặt sắp xếp theo trường thông tin hệ thống sẽ ưu tiên số thứ tự hiển thị được trong chi nhánh, phòng, ban, chức danh, nhân viên như sau chi nhánh -> phòng ban -> chức danh -> nhân viên

 

*** Cài đặt tuỳ chỉnh: tại đây ngoài hệ thống sẽ sắp xếp thứ tự mặc định cho tất cả các tài khoản cả trên danh sách nhân viên và danh sách hiển thị trên bảng lương, các user quản lý khác có thể hiển thị danh sách tại mục nhân sự theo mong muốn

 

Bước 1:  Vào mục nhân sự 

Bước 2: Chọn sắp xếp -> chọn trường thông tin muốn sắp xếp

Bước 3: Chọn áp dụng

 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat