Cài đặt tính năng khoá màn hình

Cách cài đặt tính năng khoá màn hình

Trên Web

Bước 1: Vào mục Avatar và chọn Trung tâm bảo mật

Bước 2: Chọn Khoá màn hình

Bước 3: Tick chọn Bật khoá màn hình

Bước 4: Đặt mật khẩu khoá màn hình

Bước 5: Chọn chế độ khoá màn hình

Sau khi cài đặt khoá màn hình muốn đăng nhập vào lại chỉ cần nhập mật khẩu khoá màn hình là được

Trên App

Bước 1: Vào mục Thêm chọn Trung tâm bảo mật

Bước 2: Chọn Khoá màn hình

Bước 3: Tick chọn Bật khoá màn hình

Bước 4: Đặt mật khẩu khoá màn hình

Bước 5: Chọn chế độ khoá màn hình

Lưu ý:

** Nếu chọn chế độ ngay lập tức -> Khi thay đổi hoặc ẩn trang làm việc hệ thống sẽ tự động khoá màn hình.

** Trường hợp quên mật khẩu chỉ cần nhấn quên mật khẩu và đăng xuất sau đó đăng nhập lại và cài đặt lại từ đầu.

** Trường hợp đã đăng xuất tài khoản sau đó đăng nhập lại hệ thống vẫn giữ nguyên trạng thái khoá màn hình, người dùng bắt buộc phải nhập lại mật khẩu màn hình khoá.

Sau khi cài đặt khoá màn hình muốn đăng nhập vào lại chỉ cần nhập mật khẩu khoá màn hình là được

** Khoá màn hình trên App và trên Web hoạt động độc lập với nhau.

** Khoá màn hình chỉ áp dụng trên 1 trình duyệt/thiết bị đang sử dụng.