Hợp đồng

 

1.Thêm mới thông tin hợp đồng

Giới thiệu:

Tanca giúp bạn Quản lý các Hợp đồng của nhân viên. Hệ thống sẽ nhắc nhở các Hợp đồng đã hết hiệu lực, giúp việc Quản lý hợp đồng trực tuyến và hiệu quả hơn.

Để thêm mới loại hợp đồng:

Bước 1: Tại mục Nhân sự và bấm vào biểu tượng hình tập tin

Bước 2: Bấm vào biểu tượng bánh răng cài đặt và chọn Loại hợp đồng

Bước 3: Nhập tên loại hợp đồng và Nhập Mô tả

Bước 4: Tạo mới

2.Nhập và xuất thông tin hợp đồng

●  Nhập file thông tin hợp đồng

Hoặc bạn cũng có thể thêm nhanh danh sách hợp đồng nhân viên bằng cách nhập file Excel:

Bước 1: Chọn Nhập file, chọn Chi nhánh và chọn Phòng ban/Nhân viên (nếu bạn muốn xuất riêng) 

Bước 2: Chọn Tải về file mẫu (ở bước 2) và mở file hopdongnhanvien-template.xlsx 

Bước 3: Cập nhật đầy đủ thông tin hợp đồng 

 

Bước 4: Nhấn Lưu file lại và chọn Tải lên file dữ liệu (ở bước 3) 

Bước 5: Nhấn Nhập vào và chờ hệ thống tải thông tin hợp đồng lên 

●  Xuất thông tin hợp đồng

Bạn có thể xuất excel toàn bộ hợp đồng bằng cách nhấn nút Xuất file ở phía trên (bên cạnh Thêm mới), hoặc cũng có thể Xuất file hợp đồng của từng nhân viên

Bước 1: Nhấp vào Xuất file

Bước 2: Tải về

3.In và xuất PDF 1 hợp đồng

Bước 1: Nhấp vào Xuất file

 

Bước 2: Xuất PDF

4.Quản lý hợp đồng hết hạn

Để cài đặt Gửi thông báo cho hợp đồng sắp hết hạn:

Bước 1: Nhấp vào biểu tưởng cài đặt chọn Thông báo và Nhập số ngày muốn gửi thông báo cho hợp đồng sắp hết hạn vào ô nhập liệu

Bước 2: Chọn Gửi thông báo về email và nhập địa chỉ email vào ô Thêm địa chỉ email

Bước 3: Tạo mới