Xếp ca theo chi nhánh, nhân viên, phòng ban và nhập file

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Quản lý có thể sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên trên từng ca, giúp nhân viên nắm lịch làm việc. Khi các ca được sắp xếp hay thay đổi, hệ thống sẽ thông báo cho nhân viên nắm được lịch làm việc của mình. Có 5 cách để Quản lý thao tác xếp ca trên hệ thống là:

Xếp ca theo chi nhánh

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Chấm công.

Bước 2: Bấm vào nút Xổ và chọn Xếp ca 

Bước 3: Lựa chọn chi nhánh muốn xếp ca. Chọn nút qua lại để tìm ca mong muốn 

Bước 4: Bấm nút Cộng để thêm hoặc nút Thùng rác để xóa viên trong ca. 

 

Xếp ca theo nhân viên

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Chấm công

Bước 2: Lưu ý bộ lọc đang ở mục Theo Nhân viên. Bấm vào nút Cộng trên Bảng công

 

Bước 3: Chọn Ca làm muốn thêm. Lưu ý bạn có thể chọn nhiều ca trong một ngày. 

 

Xếp ca theo phòng ban

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Chấm công

Bước 2: Lưu ý bộ lọc đang ở mục Theo  Phòng ban. Bấm vào nút Cộng trên Bảng công 

Bước 3: Chọn Ca làm muốn thêm. Lưu ý bạn có thể chọn nhiều ca trong một ngày. 

Xếp ca bằng nhập File

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Chấm công.

Bước 2: Bấm vào nút Xổ và chọn Nhập dữ liệu ~ NHập dữ liệu ca  

Bước 3: Tải file theo mẫu về

Bước 4: Nhập mã ca vào file 

 

Bước 5: Nhập file lên hệ thống  


 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat