Thực hiện Câu hỏi phỏng vấn và Lịch phỏng vấn

 

Giới thiệu: Tại mục này khi bạn phỏng vấn ứng viên bạn có thể dựa theo bộ câu hỏi đã được tạo sẵn trước đó theo vị trí tuyển dụng để phỏng vấn ứng viên, và có thể điền kết quả câu hỏi từ ứng viên trong mục này

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Tuyển dụng.

Bước 2: Chọn chọn vị trí tuyển dụng cần xem 

Bước 3: Chọn 1 ứng viên

 

Bước 4: Ở mục Câu hỏi phỏng vấn 

 

Bước 5: Điền câu trả lời ứng viên và nhấn Gửi 

 

*Lưu ý: Để quản lý câu trả lời từ Ứng viên do người phỏng vấn điền, vào mục câu trả lời để theo dõi