Thông tin cá nhân

Tóm tắt bài viết

 

Bước 1: Bấm vào hồ sơ nhân viên bạn muốn xem hoặc sửa 

●  Thông tin cơ bản: Tại đây bạn cập nhật các thông tin họ tên, ngày sinh, giới tính, mã nhân viên 

●  Liên hệ: Email, số điện thoại, các thông tin mạng xã hội 

●  Liên hệ khẩn cấp: Thông tin người thân và địa chỉ liên hệ 

●  Địa chỉ thường trú: Số nhà, thành phố, quốc gia 

●  Thông tin ngân hàng: Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của nhân viên để sử dụng thanh toán lương 

●  Thông tin định danh: Số chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu

Bước 2: Sau khi hoàn tất bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin bạn lưu ý bấm cập nhật để hệ thống lưu trạng thái chỉnh sửa mới nhất, nếu bạn quên thao tác bước này thì khi thoát ra khỏi mục này hệ thống sẽ trả về thông tin cũ trước khi điều chỉnh.


 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat