Tạo mới bảng lương

Tóm tắt bài viết


Bước 1: Vào mục Tiền lương 

Bước 2: Chọn Tạo bảng lương 

Bước 3: Điền các thông tin cơ bản 

Tên bảng lương: Tên của bảng lương
Tháng: Tháng áp dụng bảng lương 

Loại bảng lương: Chọn loại bảng lương
Loại thời gian tính lương: Trong tháng này hoặc Từ ngày đến ngày 
Ấn bảng lương với nhân viên: Cho phép hoặc không phép nhân viên xem bảng lương

Bước 4: Bấm Tạo mới để tạo bảng lương

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat