Thiết lập thương hiệu

 

Giới thiệu: Bạn muốn thay thế logo mặc định của Tanca, thay đổi màu sắc, nút bấm trên trang quản trị hoặc thay đổi tên miền đăng nhập bạn có thể sử dụng mục này để thiết lập màu sắc và logo cho doanh nghiệp mình. 

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải. 

Bước 2: Vào mục Logo & Màu chủ đề

Bước 3: Chọn Logo của bạn và canh chỉnh kích thước. 

Chọn màu sắc phù hợp với doanh nghiệp của bạn hoặc nhập vào mã màu

Nếu bạn sử dụng tên miền tùy chọn bạn có thể gõ tên miền mong muốn. Sau khi đổi tên miền bạn cần đăng xuất khỏi hệ thống và đăng nhập lại, tên miền mới sẽ cập nhật theo tên miền bạn đặt.