Tài sản

Tóm tắt bài viết

 

Tạo danh sách tài sản:

Bước 1: Tại mục Nhân sự bấm vào biểu tượng hình tập tin và chọn Tài sản

Bước 2: Nhấn Tạo mới chọn Tạo mới tài sản

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin tài sản

Bước 4: Nhấn Tạo mới để hoàn tất


 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat