Thiết lập tài khoản

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Khi bạn đăng ký doanh nghiệp các thông tin về tên doanh nghiệp, email và địa chỉ sẽ được lưu tại mục này.  Quản lý tài khoản bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, gói dịch vụ đang sử dụng….. Các định dạng mà bạn có thể chỉnh sửa, bao gồm:

●  Email doanh nghiệp: Dùng để nhận các email thông báo từ hệ thống Tanca.

●  Định dạng thời gian: Được sử dụng trong việc định hình thời gian trong doanh nghiệp.

●  Định dạng ngày: Được sử dụng định dạng theo ngày trong doanh nghiệp.

●  Gói dịch vụ: Hiện thị gói khách hàng đã mua đến thời điểm hiện tại.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải. 

Bước 2: Chọn mục Cài đặt

Bước 3: Chọn mục Tài khoản Tab Thông tin. Bạn có thể thay đổi các trường theo nhu cầu.

 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat