Quản lý thiết bị đăng nhập của nhân viên.

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Nhân viên của bạn có thể đăng nhập trên nhiều thiết bị. Việc đăng nhập một tài khoản trên nhiều thiết bị có thể xảy ra tình trạng gian lận trong chấm công. Do vậy bạn có thể cấp quyền cho phép một nhân viên có thể truy cập trên nhiều thiết bị hay không.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Nhân sự

Bước 2: Bấm vào một nhân viên và chọn mục Chấm công

Bước 3: Bấm vào nút Sửa và chọn mục Đăng nhập trên nhiều thiết bị nếu như cho phép nhân viên dùng nhiều điện thoại.

Bước 3.1: Trong trường hợp bạn chỉ cho phép nhân viên dùng một thiết bị thì khi nhân viên đổi thiết bị mới bạn cần chọn mục Thiết bị đăng nhập và chọn Xóa thiết bị cũ.

 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat