Tạo các Mẫu công việc

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Các công ty có thể tạo sẵn các mẫu công việc thường xuyên lặp lại để Nhân viên có thể sử dụng các mẫu có sẵn này để tránh mất nhiều thời gian Tạo mới lại.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào Giao việc. 

Bước 2: Tại mục Giao việc bấm chọn một dự án muốn tạo mẫu công việc. 

Bước 3: Chọn Tùy chỉnh

Bước 4: Bấm Tạo mới ở phần Mẫu công việc

Bước 5: Nhập thông tin công việc, điền tiêu đề công việc và nhấn Tạo mới để hoàn tất. 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat