Slack là gì? Hướng dẫn sử dụng phần mềm Slack hiệu quả

Slack là công cụ hỗ trợ việc nhắn tin hiệu quả, giúp cho mọi người trong nhóm có thể nói chuyện, chia sẻ file tài liệu, hình ảnh, lưu trữ thoải mái.