DISC là gì? Cách ứng dụng DISC trong công việc và cuộc sống

DISC đo lường các khía cạnh tính cách của bạn. Nó không đo lường trí thông minh, năng khiếu mà mô tả hành vi của con người trong các tình huống khác nhau.