Lương thực tập tại Việt Nam khoảng bao nhiêu?

Để thu hút nguồn nhân lực là các tài năng trẻ ngày nay, nhà tuyển dụng thường trả cho sinh viên thực tập mức lương từ 2 đến 4 triệu.