Năng lực là gì? Cách nâng cao năng lực cho bản thân

Hầu hết mọi hoạt động trong cuộc sống đều cần đến năng lực ở trình độ nhất định. Năng lực sẽ tạo điều kiện hoàn thành công việc tốt hơn.