6 yếu tố để tạo ra một thương hiệu cafe nổi bật

Khi đối diện với cả dãy dài lựa chọn, làm sao để khách hàng chọn đến quán cafe của bạn? Chỉ có câu trả lời, đó là thương hiệu quán cafe.