Phần mềm ERP là gì? Ưu điểm và cách triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp

Phần mềm ERP là một mô hình công nghệ tích hợp nhiều ứng dụng khác nhau thành các module trong một gói phần mềm duy nhất.