12 cách đơn giản để xây dựng lòng tin và sự trung thành của khách hàng

Nếu bạn muốn có được lòng tin của khách hàng, không có đường tắt nào cả. Điểm khởi đầu là phải công khai và minh bạch về sản phẩm.