Gaslighting là gì? Dấu hiệu của thao túng tâm lý công sở

Gaslighting là một hình thức lạm dụng tinh thần để khiến người khác nghi ngờ vào khả năng nhận thức và trí nhớ của mình.