Quản lý nhân sự tại điểm bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả

 • Lên kế hoạch thăm quan theo nhiệm vụ
 • Biết vị trí và lộ trình di chuyển của nhân viên bán hàng
 • Tính lương cho văn phòng và bộ phận bán hàng
 • Xử lý các vấn đề giấy tờ thanh toán

Được hơn 57,000 nơi làm việc tin tưởng

"Tôi sẽ giới thiệu Tanca cho các doanh nghiệp khác trong ngành của chúng tôi. Nó đã thay đổi hoàn toàn cách tôi làm việc."

Jack, Quản lý khu vực của Fastrack

QUẢN LÝ NHIỆM VỤ

Lên kế hoạch thăm quan theo nhiệm vụ

Bạn có thể tạo lịch làm việc, các chuyến thăm của nhân viên bán hàng thông qua hệ thống quản lý nhiệm vụ của Tanca. Tanca sẽ cho phép nhân viên bán hàng biết lịch trình và những nơi cần đến thăm trong ngày.

 • Quản lý nhiệm vụ và thời hạn.
 • Quy trình làm việc hợp tác.
 • Tình trạng nhiệm vụ.
 • Phản hồi từ khách hàng.

"Tanca thêm một lớp chuyên nghiệp và cấu trúc vào mọi thứ. Nó làm cho cuộc sống của chúng tôi rất dễ dàng."

Barbara, Quản lý của Redline Project Logistics

THEO DÕI THỜI GIAN

Biết vị trí và lộ trình di chuyển của nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng trên thị trường có thể kiểm soát qua định vị GPS kết hợp với hình ảnh được cung cấp.

 • Theo dõi lộ trình di chuyển của bạn.
 • Ghim các điểm đến và hình ảnh
 • Quản lý vị trí của nhiều nhân viên

"Các công thức phức tạp trên Excel được áp dụng trực tiếp trên Tanca. Thật tuyệt vời!"

Lauren, Quản lý nhân sự của City Cargo Logistics

TÍNH LƯƠNG TÍCH HỢP

Tính lương cho văn phòng và bộ phận bán hàng

Thay vì mất vài giờ, vài ngày để làm công việc tính lương và tiền lương hàng tháng, Tanca sẽ làm cho công việc này hoàn toàn tự động. Không có sự can thiệp của con người nên thông tin hoàn toàn chính xác. Đối với các mô hình cần tách giờ làm việc và lao động của từng cửa hàng, Tanca có thể xử lý.

 • API mở
 • Tích hợp với nhiều phần mềm tính lương có sẵn.
 • Tích hợp phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm kế toán, ERP hoặc POS

"Quản lý tài liệu chưa bao giờ dễ dàng hơn. Tanca mang lại cho chúng tôi nhiều kiểm soát hơn trong quy trình phê duyệt."

Taylor, Quản lý khu vực của Deltarail Logistics

QUẢN LÝ YÊU CẦU

Xử lý các vấn đề giấy tờ thanh toán

Các công ty logistics thường sử dụng nhiều loại tài liệu trong thanh toán chi phí, tạm ứng... Tanca sẽ hoàn toàn số hóa các tài liệu này và công ty có thể theo dõi quy trình phê duyệt nhiều cấp.

 • Quản lý ngày lễ.
 • Quản lý các loại nghỉ phép.
 • Quản lý quỹ nghỉ phép.
 • Quy tắc duyệt nghỉ nhiều ngày.

Quyền dữ liệu

Tanca tuân thủ các quy định về dữ liệu cá nhân GDPR hoặc quy định về quyền riêng tư dữ liệu người dùng quốc gia.

Lưu trữ đám mây

Lưu trữ dữ liệu trên đám mây của Amazon. Bạn có thể sử dụng Tanca ở bất cứ đâu có kết nối internet.

Hỗ trợ tức thì

Chúng tôi phải phản hồi tất cả góp ý của bạn về chất lượng dịch vụ trong ít nhất hai giờ làm việc.

Phần mềm theo dõi thời gian tốt nhất mà chúng tôi đã sử dụng.
Matt N
Tôi chỉ có những trải nghiệm tích cực với Tanca.
Tom H
Tiết kiệm rất nhiều thời gian, chính xác và rất, rất dễ sử dụng.
Victoria M
Đội ngũ hỗ trợ luôn phản ứng nhanh chóng.
Elena K

Tại sao chọn Tanca?

57,000 global workspaces are using Tanca to help businesses succeed. With Tanca, you not only bring good experiences to all employees but also help you earn more and succeed with Tanca.