Transferable Skills là gì? Cách rèn luyện Kỹ năng chuyển đổi

Transferable Skills (kỹ năng có thể chuyển đổi) là những kỹ năng mà một người có thể sử dụng ở nhiều môi trường công việc, ngành nghề khác nhau.