Ngày cập nhật 2024-07-15 14:50:09

Các Mẫu Kế Hoạch Tuyển Dụng Nhân Sự Mới Nhất Cho Doanh Nghiệp

Mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự là một trong những điều cần thiết và cơ bản nhất, mà mỗi doanh nghiệp nói chung hay các nhà tuyển dụng nói riêng nên chuẩn bị cho chiến lược tuyển dụng nhân sự. Thế, nó mang lại lợi ích gì cho công ty mà chúng ta lại nên chuẩn bị? Cùng Tanca tham khảo ngay bài viết cùng các ví dụ về mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự hay ho nhé!

Mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự có thật sự cần thiết?

kế hoạch tuyển dụng

Sử dụng mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự là một công cụ quan trọng để hỗ trợ quá trình tuyển dụng và đảm bảo tính hệ thống và hiệu quả cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số ưu điểm của việc áp dụng mẫu này:

 • Tính nhất quán: Mẫu kế hoạch tuyển dụng giúp đảm bảo tính nhất quán trong việc đánh giá ứng viên. Bằng cách xác định rõ các tiêu chí tuyển dụng và quy trình sàng lọc, nó đảm bảo rằng mọi ứng viên đều được đánh giá theo cùng một tiêu chuẩn.
 • Tăng hiệu quả: Mẫu kế hoạch tuyển dụng giúp nâng cao hiệu quả của quá trình tuyển dụng. Nó cung cấp cho nhân sự tuyển dụng một hướng dẫn chi tiết về các bước và hoạt động cần thực hiện, từ việc xác định nhu cầu tuyển dụng cho đến thu hút, lựa chọn và tuyển dụng ứng viên.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức: Kế hoạch này cung cấp một bản khuôn mẫu sẵn có, giúp giảm bớt thời gian và nỗ lực cần thiết để xây dựng một kế hoạch tuyển dụng từ đầu. Người sử dụng chỉ cần điều chỉnh mẫu theo nhu cầu cụ thể của tổ chức.
 • Bảo đảm tính hợp pháp và công bằng: Mẫu kế hoạch có thể bao gồm các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến việc tuyển dụng. Điều này đảm bảo rằng quá trình tuyển dụng tuân thủ các quy định pháp lý và diễn ra một cách công bằng, không phân biệt đối xử.
 • Điều chỉnh và phát triển: Kế hoạch tuyển dụng nhân sự có thể linh hoạt điều chỉnh và cải tiến theo thời gian và yêu cầu cụ thể của tổ chức. Điều này giúp tổ chức dễ dàng thích nghi với sự biến đổi trong môi trường kinh doanh và nhu cầu tuyển dụng.
 • Tính chuẩn mực: Mẫu tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các chuẩn mực và tiêu chí tuyển dụng cho các vị trí công việc. Nó đảm bảo rằng các yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm và phẩm chất cá nhân được xác định một cách rõ ràng và cụ thể.
 • Tăng khả năng dự đoán: Một mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự đáng tin cậy nên cung cấp thông tin chi tiết về một số lượng nhân viên cần tuyển cụ thể, thời gian dự kiến và ngân sách ước tính. Thông tin này giúp ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự của doanh nghiệp dự đoán và lập kế hoạch cho quá trình tuyển dụng một cách chính xác và kịp thời.
 • Nâng cao khả năng đánh giá: Thông qua mẫu kế hoạch này, quản lý tuyển dụng có thể đánh giá khả năng phù hợp của ứng viên với các tiêu chí tuyển dụng đã xác định và đưa ra quyết định tuyển dụng dựa trên đánh giá này.
 • Bảo đảm sự bền vững: Một mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự chặt chẽ cung cấp một phương pháp hệ thống để thu hút và tuyển dụng nhân lực chất lượng cao. Điều này giúp đảm bảo sự bền vững của lực lượng lao động và sự phát triển ổn định của tổ chức.
 • Chia sẻ thông tin và tương tác: Đây là một công cụ quan trọng để chia sẻ thông tin và tương tác giữa các bộ phận và thành viên trong quá trình tuyển dụng. Nó định rõ vai trò và trách nhiệm của từng bên liên quan, từ quản lý tuyển dụng đến nhân viên phòng nhân sự và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

Xem thêm:

Các mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới nhất

thông tin tuyển dụng

Mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự B2B

Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp thường tổ chức quá trình tuyển dụng một cách không có kế hoạch rõ ràng. Thay vì có một chiến lược cụ thể, họ thường đối mặt với tình hình thiếu nhân viên bằng cách đăng tin tuyển dụng khi cần giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, cách làm này không chỉ gây ra tình trạng bất ổn trong tổ chức mà còn dẫn đến việc phụ thuộc vào sự may mắn, khiến cho quy trình tuyển dụng thiếu tính chủ động và dẫn đến việc thiếu hụt nguồn nhân lực càng trầm trọng. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất làm việc và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, để tránh những tình huống không mong muốn, việc xây dựng một kế hoạch tuyển dụng cụ thể và chi tiết, có tầm nhìn dài hạn, là điều vô cùng quan trọng.

Để xây dựng một kế hoạch tuyển dụng chất lượng cho các doanh nghiệp B2B, thì không chỉ cần chú ý đến hình thức văn bản mà còn đảm bảo nội dung cụ thể và chi tiết. Dưới đây là các nguyên tắc cơ bản để bạn có thể thực hiện:

 • Ngày, tháng, năm tuyển dụng nhân sự cần được xác định rõ ràng.
 • Xác định các vị trí cụ thể mà bạn muốn tuyển dụng.
 • Xác định số lượng nhân sự cần bổ sung trong khoảng thời gian nhất định.
 • Mô tả chi tiết yêu cầu công việc đối với ứng viên mới.
 • Sắp xếp mô tả công việc, vị trí và nhiệm vụ cần thực hiện theo thời gian cụ thể như ngày, tuần hoặc tháng.
 • Xác định mức lương, thưởng dự kiến cho ứng viên mới.
 • Dự trù ngân sách kinh phí cho quá trình tuyển dụng.
 • Đề xuất phương án tái cơ cấu nhân sự nếu cần thiết, bao gồm cả sắp xếp lại hoặc cắt giảm nhân sự.
 • Liệt kê thành viên trong hội đồng tuyển dụng.
 • Cuối cùng, chữ ký của các bên liên quan như ban lãnh đạo công ty, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự và Trưởng bộ phận có nhu cầu tuyển dụng.

Mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự dài hạn

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự dài hạn là một tài liệu chi tiết và bền vững được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và phát triển nhân sự trong tương lai của doanh nghiệp. Mục tiêu hàng đầu của kế hoạch này là đảm bảo sự liên tục và đồng nhất của lực lượng lao động trong thời gian dài, nhằm đáp ứng các yêu cầu công việc và sự phát triển của tổ chức

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự dài hạn thường được xây dựng dựa trên các yếu tố sau:

 • Chiến lược nhân sự: Kế hoạch này cần phù hợp với chiến lược và mục tiêu của tổ chức, cân nhắc đến sự mở rộng, phát triển mới, thay đổi cơ cấu tổ chức và các yêu cầu kỹ năng trong tương lai.
 • Dự báo nhu cầu nhân sự: Loại kế hoạch tuyển dụng nhân sự dài hạn nên yêu cầu dự báo và đánh giá nhu cầu nhân sự của tổ chức trong tương lai. Điều này có thể dựa trên phân tích xu hướng thị trường, kế hoạch mở rộng dự án, phát triển sản phẩm và các yếu tố kinh doanh khác.
 • Quy trình tuyển dụng: Kế hoạch này cần phải mô tả một cách rõ ràng về quy trình tuyển dụng, từ việc xác định nhu cầu, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, kiểm tra tham chiếu đến quá trình chọn lựa cuối cùng. Ngoài ra, nó cũng nên đề cập đến các nguồn tuyển dụng, công cụ và phương pháp được sử dụng trong quá trình này.
 • Phát triển nhân sự: Trong kế hoạch tuyển dụng nhân sự dài hạn, không chỉ là vấn đề thu hút nhân sự mới mà còn là việc phát triển nhân sự hiện có. Điều này có thể bao gồm các chương trình đào tạo, khuyến khích sự nâng cao năng lực và tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên có thể phát triển sự nghiệp của mình.
 • Đánh giá và cải tiến: Trong kế hoạch tuyển dụng nhân sự dài hạn, việc đánh giá và cải tiến đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với mục tiêu của tổ chức. Quá trình đánh giá có thể bao gồm kiểm tra sự thành công của các chiến lược tuyển dụng, đánh giá hiệu quả của các kênh tuyển dụng, đo lường chất lượng nhân lực đã được tuyển dụng và xem xét đội ngũ nhân viên hiện tại để xác định các vị trí cần phát triển và nâng cao kỹ năng.

Ngoài ra, kế hoạch tuyển dụng nhân sự dài hạn cần được điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi trong môi trường kinh doanh và yêu cầu công việc. Việc duy trì và cập nhật kế hoạch này giúp doanh nghiệp linh hoạt và phản ứng nhanh chóng đối với các thay đổi trong nhu cầu nhân sự cũng như môi trường kinh doanh.

Mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự ngắn hạn

Mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự ngắn hạn là một phương án chiến lược được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tạm thời về nhân sự của tổ chức. Các doanh nghiệp thường cần mở rộng đội ngũ lao động trong các trường hợp sau:

 • Mở rộng hoạt động kinh doanh: Khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động, mở rộng văn phòng hoặc mở chi nhánh mới, nhu cầu tuyển dụng ngắn hạn có thể tăng lên để đáp ứng yêu cầu về nhân lực mới.
 • Dự án đặc biệt: Các dự án đặc biệt thường đòi hỏi sự gia tăng tạm thời trong đội ngũ lao động để đảm bảo thành công. Điều này có thể bao gồm việc tuyển dụng nhân viên có kỹ năng đặc biệt hoặc chuyên môn để đáp ứng yêu cầu cụ thể của dự án.
 • Thay thế nhân viên tạm thời: Kế hoạch tuyển dụng ngắn hạn cũng thường được sử dụng để thay thế tạm thời nhân viên nghỉ việc hoặc tạm vắng mặt, như trong trường hợp nhân viên đi nghỉ thai sản, về hưu hoặc đi du lịch dài ngày.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự ngắn hạn, tổ chức cần cụ thể hóa số lượng và loại vị trí cần thay thế, xác định thời gian dự kiến và lựa chọn nguồn tuyển dụng phù hợp. Sử dụng nhân viên tạm thời, hợp đồng ngắn hạn hoặc các dịch vụ cung ứng lao động thường là lựa chọn phổ biến trong trường hợp này.

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự ngắn hạn nên được triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo rằng các vị trí được điền đầy đủ và đúng thời hạn. Nó cũng cần được tích hợp vào kế hoạch tuyển dụng tổng thể của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo sự liên kết và phù hợp với chiến lược nhân sự và mục tiêu kinh doanh toàn cầu.

Một vài lưu ý khi tạo mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nguồn nhân lực của một công ty. Vì vậy, bản kế hoạch này cần phải trình bày một cách rõ ràng về sự cần thiết của việc tuyển dụng mới. Trong đó, thông tin về vị trí công việc, quyền lợi, nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu về kỹ năng của ứng viên mới là không thể thiếu.

Phòng nhân sự cần phải tiếp cận vấn đề này một cách cẩn thận để chọn lựa được ứng viên phù hợp nhất cho vị trí tuyển dụng.

Bên cạnh đó, việc lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự cần phải được thực hiện một cách tổ chức và chi tiết theo lộ trình dài hạn. Người quản lý tuyển dụng cần phải có cái nhìn tổng thể về các thách thức và cơ hội trong quá trình tuyển dụng, và từ đó đưa ra các dự đoán về nguồn lực và ngân sách cần thiết.

Ví dụ, trong kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho năm 2024, phòng ban marketing của công ty cần tuyển dụng thêm 2 vị trí content để hỗ trợ các dự án. Phòng nhân sự cần tính toán kỹ lưỡng về mức lương, các chính sách thưởng và các vật liệu làm việc như vị trí làm việc, bàn ghế, máy tính, tủ tài liệu, điện thoại để bàn,… Đồng thời, cần quan tâm đến kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết cho công việc để chọn ra những ứng viên có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của doanh nghiệp.

Tham khảo một vài mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự

vài mẫu kế hoạch tuyển dụng

Hy vọng bạn đã có được những thông tin cần thiết về khái niệm cũng như chọn được vài mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự phù hợp với doanh nghiệp của mình. Tanca tin rằng việc lên một kế hoạch tuyển dụng cụ thể sẽ giúp cho bạn và doanh nghiệp có được những kết quả tốt nhất có thể và nâng cao uy tín doanh nghiệp hơn thông thường. Đừng quên ghé trang Tanca để xem thêm nhiều bài viết hữu ích về đa dạng các lĩnh vực ngay!

Lê Thị Thuỳ Vi
Bài viết mới
Bài viết liên quan