Ngày cập nhật 2024-07-15 22:20:25

Mô tả công việc kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Mô tả công việc kế toán bán hàng khá đơn giản, không yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng thực tế. Mời bạn theo dõi mẫu bảng mô tả công việc liên quan đến hóa đơn thuế GTGT, hàng hóa nhập khẩu, nợ phải trả của khách hàng cần thanh toán, cách lập báo cáo hạch toán,...của vị trí này trong bài viết của Tanca dưới đây nhé. Tìm hiểu ngay nào.

Mẫu bảng mô tả công việc kế toán bán hàng chi tiết

ke toan ban hang

Tương tự như bản mô tả công việc kế toán mua hàng hay mô tả công việc kế toán xuất hóa đơn. Kế toán bán hàng (Sales Accountant) sẽ chuyên về các công việc như ghi sổ chi tiết, ghi hóa đơn doanh thu bán hàng, lập báo cáo, thuế,...

Trách nhiệm công việc kế toán bán hàng

Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp về trị giá, số lượng hàng bán tại từng mặt hàng, từng điểm bán, từng phương thức bán,...

Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán của hàng bán, bao gồm: doanh thu bán hàng, thuế GTGT phải nộp theo từng nhóm hàng, từng hóa đơn khách hàng, từng đơn vị trực thuộc (theo cửa hàng, theo quầy). hàng ngang...)

Theo dõi từng hợp đồng, tính chiết khấu cho khách hàng để đảm bảo chính sách kinh doanh được thực hiện hiệu quả (chính sách chiết khấu, chính sách khuyến mãi, chính sách đổi trả…)

Kiểm tra đôn đốc thu chi và quản lý tiền, quản lý khách nợ và theo dõi chi tiết từng khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ...

Tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời chi phí bán hàng thực tế phát sinh và kết chuyển (hoặc phân bổ, xuất kho để bán hàng tiêu dùng làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh)

Cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, dùng để chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp

Tham mưu cho ban lãnh đạo những giải pháp giúp đẩy nhanh quá trình bán hàng

Lập báo cáo bán hàng theo quy định doanh nghiệp: Báo cáo doanh số của từng nhân viên, phân tích doanh số theo loại hàng, mặt hàng, địa điểm, bộ phận…

Báo cáo tình hình dùng hóa đơn bán hàng, đối chiếu với kế toán kho, kế toán ngân hàng, kế toán công nợ,… và các báo cáo khác tùy thuộc vào loại hoạt động.

Công việc cụ thể thường ngày

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, công việc mỗi ngày của kế toán bán hàng như sau:

 • Nhập dữ liệu bán hàng và mua hàng vào phần mềm kế toán
 • Tổng hợp số liệu mua bán hàng ngày và báo cáo trưởng phòng kế toán
 • Hỗ trợ kế toán tổng hợp
 • Kiểm tra đối chiếu dữ liệu bán hàng trên phần mềm với dữ liệu tồn kho, công nợ
 • Tiến hành tính chiết khấu cho khách hàng
 • Hỗ trợ thành viên bộ phận kế toán khi cần thiết
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công
 • Cuối ngày tính tổng giá trị hàng bán, thuế GTGT (nếu có) dựa trên bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng trong ngày
 • Đối chiếu số lượng xuất kho và tồn kho cuối ngày với thủ kho

Các nhiệm vụ khác của Sales Accountant

 • Lập hợp đồng, báo giá
 • Tạo thẻ VIP khách hàng (nếu có)
 • Tư vấn dịch vụ và chăm sóc khách hàng
 • Cập nhật giá cả, sản phẩm mới
 • Đốc thúc công nợ
 • Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách, chứng từ liên quan đến việc mua bán của công ty

Xem thêm: Mô tả công việc kế toán trưởng

Mô tả CV kế toán bán hàng từ A - Z khác

tinh tien

Công việc của kế toán bán hàng trong ngày

 • Cập nhật giá và sản phẩm mới trong phần mềm quản lý kế toán của công ty.
 • Tính thuế GTGT hàng hóa bán ra.
 • Theo dõi và thực hiện tính toán mức chiết khấu cho khách hàng.
 • Lập báo giá sản phẩm, soạn thảo hợp đồng cho khách hàng nếu cần thiết.
 • Tải xuống hóa đơn bán hàng hóa và dịch vụ cho một ngày nhất định.
 • Ghi thông tin tạo thẻ ưu đãi cho khách hàng (thẻ VIP…)
 • Nhập dữ liệu bán hàng và mua hàng vào phần mềm kế toán của bạn.
 • Kiểm tra - đối chiếu số liệu các khoản mua bán hàng hóa trên chương trình kế toán với số liệu thống kê tại kho và công nợ.
 • Thống kê công nợ và đốc thúc công nợ khách hàng.

Công việc của kế toán cuối ngày

 • Cuối mỗi ngày làm việc nhập bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng - tính tổng giá trị hàng bán, tính thuế GTGT (nếu có) cho ngày.
 • So sánh số liệu với nhân viên kho / kế toán số liệu xuất kho - tồn kho.
 • Tổng hợp số liệu mua bán, báo cáo cho trưởng phòng, kế toán tổng hợp, quản lý kế toán.

Các công việc khác

 • Quản lý sổ khách, chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng của công ty.
 • Cập nhật thường xuyên và quản lý tốt thông tin khách hàng.
 • Hỗ trợ công việc cho kế toán trưởng.
 • Lập báo cáo bán hàng định kỳ theo yêu cầu của người quản lý kinh doanh.
 • Thực hiện công việc khác tùy theo chỉ đạo của cấp trên.

Xem thêm: Kế toán nội bộ là gì?

Mẫu bảng mô tả công việc kế toán bán hàng tiếng Anh

nguoi ke toan

Mô tả công việc

 • Carries responsibility for debit/credit memo transaction in AR module (Chịu trách nhiệm về giao dịch ghi nợ/ghi có trong mô-đun AR)
 • Provide solutions for ad hoc requests related to customer transactions. (Cung cấp giải pháp cho các yêu cầu đột xuất liên quan đến giao dịch của khách hàng.)
 • Analyze and assess accuracy of sales reports. (Phân tích và đánh giá độ chính xác của các báo cáo bán hàng.)
 • Developing inventory analysis reports and analyzing variances (Phát triển báo cáo phân tích hàng tồn kho và phân tích phương sai)
 • Collaborate with sales team on managing and resolving commission-relate issues. (Phối hợp với nhóm bán hàng trong việc quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoa hồng.)
 • Monitoring inventory transactions (Theo dõi giao dịch hàng tồn kho)
 • Verifying accurate standard costs (Xác minh chi phí tiêu chuẩn chính xác)
 • Preparing monthly journal entries as needed (Chuẩn bị các mục nhật ký hàng tháng khi cần thiết)
 • Reconciling inventory accounts to the general ledger (So sánh tài khoản hàng tồn kho với sổ cái)
 • Protects operations by keeping financial information confidential. (Bảo vệ hoạt động bằng cách giữ bí mật thông tin tài chính.)
 • Provide support to human resources-related needs Such as: (Cung cấp hỗ trợ cho các nhu cầu liên quan đến nguồn nhân lực Chẳng hạn như:)
 • Monitor and record each employee attendance (Theo dõi và ghi lại sự tham dự của từng nhân viên)
 • Prepare monthly payroll issue payslips. (Chuẩn bị bảng lương hàng tháng và phát hành phiếu lương.)

Yêu cầu công việc

 • Academic & professional qualifications: (Trình độ học vấn & chuyên môn)
 • Zero to three years of professional accounting experience. (Không đến ba năm kinh nghiệm kế toán chuyên nghiệp)
 • Bachelor's degree in commerce with a major in accounting is preferred (Ưu tiên cử nhân thương mại chuyên ngành kế toán)
 • Professional Knowledge & Skills: (Kiến thức & Kỹ năng chuyên môn)
 • Good Communication, Presentation and analysis skills (Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và phân tích tốt)
 • Ability to get along well with others. (Khả năng hòa đồng tốt với người khác)

Xem thêm: Cách sàng lọc hồ sơ ứng viên chính xác

Vai trò của kế toán bán hàng doanh nghiệp

vai tro nguoi ke toan

Trong bất kỳ tổ chức doanh nghiệp nào, kế toán luôn được coi là một bộ phận vô cùng quan trọng, nhất là trong thời kỳ thương mại hóa mạnh mẽ. Kế toán được chia thành nhiều vị trí như: kế toán tiền mặt, kế toán kho, kế toán sản xuất, kế toán kho công cụ dụng cụ, kế toán hợp đồng, kế toán bán hàng…

Nếu nói kế toán sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc ghi chép và quản lý các chi phí trong quá trình sản xuất thì kế toán bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý sản xuất thành phẩm của một công ty.

Ngoài ra, các thông tin, số liệu do kế toán bán hàng cung cấp giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm được doanh thu, tình hình tài chính để có kế hoạch, phương hướng kinh doanh hiệu quả trong thời gian sắp tới.

Thêm vào đó, trong số liệu do kế toán bán hàng cung cấp, ban lãnh đạo còn có thể xem kết quả bán hàng, chênh lệch giữa sản xuất và bán hàng,...

Tóm lại, với chức năng quản lý, ghi chép và thu thập các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, kế toán bán hàng đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp xác định hiệu quả kinh doanh một cách tốt nhất.

Xem thêm: Bảng mô tả công việc Trưởng phòng kinh doanh

Các yêu cầu tuyển dụng vị trí kế toán bán hàng là gì?

yeu cau tuyen dung ke toan ban hang

Yêu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán bán hàng thường bao gồm:

Đầu tiên, vị trí này đòi hỏi chuyên môn thể hiện thông qua giáo dục. Hầu hết các công ty đều mong muốn người ứng tuyển vào vị trí kế toán bán hàng phải tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán. Bạn có thể đọc thêm tài liệu Giáo trình kế toán bán hàng để bổ sung thêm kiến thức.

Thứ hai, một số đơn vị không bắt buộc ứng viên có kinh nghiệm nên sinh viên mới ra trường có thể ứng tuyển vào vị trí này. Tuy nhiên có những công ty sẽ muốn 1 - 2 năm kinh nghiệm và mức lương cũng hấp dẫn hơn!

Thứ ba, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng cơ bản, đặc biệt là khả năng sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng.

Thứ tư, anh là người chịu được áp lực công việc, có thể làm việc ngoài giờ, luôn chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm.

Ngoài ra, một số đơn vị còn mong muốn ứng viên phải thông thạo ngoại ngữ, độ tuổi hoặc giới tính.

Quyền lợi và thu nhập của kế toán bán hàng

Là một kế toán bán hàng bạn sẽ được hưởng các quyền lợi như:

 • Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và được ổn định phát triển lâu dài.
 • Được ký hợp đồng lao động và tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.
 • Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn như: Khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, quà Tết,…
 • Được hưởng mức lương vô cùng hấp dẫn, phù hợp với năng lực bản thân. Nếu bạn mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm, thu nhập chỉ khoảng 6-8 triệu đồng/tháng. Nhưng khi bạn có 1-2 năm kinh nghiệm thì mức lương sẽ là 8-10 triệu đồng/tháng, kinh nghiệm trên 3 năm sẽ vào khoảng 10-12 triệu đồng/tháng.
 • Ngoài ra, bạn được hưởng các chế độ khác nhau tùy theo quy định và văn hóa của từng công ty.

Kinh nghiệm làm kế toán bán hàng

Những lưu ý khi làm kế toán bán hàng

 • Thường xuyên kiểm tra và cập nhật.
 • Lưu trữ, sắp xếp cẩn thận hóa đơn, chứng từ. Tránh làm mất hóa đơn VAT - bạn cần đặc biệt lưu ý điều này.
 • Chú ý khi soạn thảo chào hàng cho khách hàng. Bạn nên xem xét cẩn thận xem khách hàng có thuộc đối tượng ưu tiên nào đó của công ty hay không. Sau đó báo giá kịp thời theo nhu cầu của khách hàng.
 • Trong công tác quản lý thông tin khách hàng cũng như sổ sách chứng từ, hóa đơn liên quan phải hoàn toàn chính xác và đầy đủ.
 • Tiến độ nội bộ phải được kiểm soát chi tiết, tránh bỏ sót, tăng chi phí cho doanh nghiệp. học khai thuế.
 • Quản lý công nợ, liên hệ khách hàng, tránh để khách hàng nợ quá lâu ảnh hưởng đến vòng quay vốn.
 • Chăm sóc khách hàng cẩn thận, nhiệt tình, đánh giá và phản hồi khách hàng để hỗ trợ ban lãnh đạo xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả. tỷ lệ xuất nhập khẩu.
 • Phải biết cách kiểm tra số liệu nhanh nhất, kết nối với các phân hệ kế toán khác để khớp số liệu.

Những câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn kế toán bán hàng

 • Bạn có biết sử dụng phần mềm kế toán không?
 • Làm thế nào để giảm thiểu chi phí bán hàng?
 • Bạn đã từng lập báo cáo tài chính kế toán chưa?
 • Trong hợp đồng mua bán cần làm gì để tránh sai sót?
 • Việc lập hóa đơn bán hàng phải tuân theo nguyên tắc nào?

Đến đây chắc bạn đã hiểu rõ mô tả công việc kế toán bán hàng, công việc của vị trí này còn phụ thuộc vào từng công ty, doanh nghiệp khác nhau mà có thể thay đổi ít nhiều. Nếu bạn đang muốn học cách hạch toán kế toán bán hàng, hãy theo dõi Tanca thường xuyên để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang cần hỗ trợ về các giải pháp nhân sự, kế toán.

Lê Thị Thuỳ Vi
Bài viết mới
Bài viết liên quan